Wydarzenia

XXV Konferencja Zdrowych Miast Polskich

Toruń, 5 – 7 października 2016 r.
„ZDROWIE PRZEZ CAŁE ŻYCIE”
25 lat Programu Zdrowe Miasta w Polsce – co udało się osiągnąć a jakie wyzwania przed nami?

Organizator: Prezydent Miasta Torunia

Współorganizator: Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich

1. Miejsce obrad Konferencji
5 października br. – Centrum Kultury Dwór Artusa, Rynek Staromiejski 6, Toruń
6 i 7 października br. – Hotel Mercure Toruń Centrum, ul. Kraszewskiego 1/3, Toruń

2. Termin Konferencji
Konferencja odbędzie się w dniach 5-7 października 2016 r.
Rozpoczęcie: 5 października br. godz. 14.00
Zakończenie: 7 października br. ok. godz. 13.00

3. Odpłatność za udział w Konferencji:
Opłata konferencyjna – 200,00zł. (obejmuje: materiały konferencyjne, udział w imprezach towarzyszących, posiłki – z wyjątkiem śniadań);
Opłatę konferencyjną należy wpłacić – do dnia 10 września br. – na poniższe konto:
Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich, ul. Sienkiewicza 5, 90-113 Łódź
PKO BP S.A. I O/Łódź, nr: 34 1020 3352 0000 1102 0089 5607 – z dopiskiem: Konferencja – Toruń.

4. Tematyka Konferencji

Konferencja poświęcona będzie celom strategicznym Narodowego Programu Zdrowia (2016-2020) takim jak: wydłużenie życia Polaków w zdrowiu, poprawa jakości życia związanej ze zdrowiem oraz ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu.
Tematyka Konferencji spójna będzie z priorytetami Światowej Organizacji Zdrowia w VI fazie programu Zdrowe Miasta (2014 – 2018) obejmującymi m.in. redukcję nierówności w zdrowiu oraz promowanie współodpowiedzialności za zdrowie.
Podczas Konferencji zaprezentowane zostaną doświadczenia i osiągnięcia miast członkowskich Stowarzyszenia w obszarze szeroko rozumianej profilaktyki zdrowotnej prowadzącej do kształtowania/ugruntowania zdrowia i prozdrowotnych postaw mieszkańców oraz ochrony przed wykluczeniem społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem poniższych zagadnień:

I. Zdrowie dzieci i młodzieży.
II. Samorządy dla seniorów.
III. Uzależnienia/przemoc – nabrzmiały problem – skuteczna prewencja.
Szczegółowy program Konferencji zostanie opracowany po otrzymaniu zgłoszeń wystąpień uczestników.

5. Zgłoszenie udziału w Konferencji
 zgłoszenie udziału należy przesłać na zał. formularzu do dnia 31 lipca br.
 zgłoszenie udziału należy przesyłać na adres: m.torunska @um.torun.pl

6. Streszczenia wystąpień zgłoszonych na Konferencję
Streszczenie zgłaszanego wystąpienia – formularz w załączeniu – należy przesłać w formie elektronicznej, do dnia 10 września br., na adres: m.torunska@um.torun.pl.

UWAGA!
• streszczenie: max. 1 strona formatu A4 , czcionka 12 Times New Roman, pojedyncza interlinia,
• max. czas prezentacji podczas konferencji – 10 minut

7. Zakwaterowanie w czasie Konferencji
Dla wszystkich uczestników Konferencji wstępnie zarezerwowano pokoje w Hotelu Mercure Toruń Centrum, przy ul. Kraszewskiego1/3, tel. 56 61 96 350; e-mail:h3421-re@accor.com

Ceny noclegów:
Pokój jednoosobowy ze śniadaniem – 170zł. brutto/doba
Pokój dwuosobowy ze śniadaniem – 220zł. brutto/doba

Rezerwacja obowiązuje do 10 września br. – hasło: Konferencja Zdrowych Miast Polskich

UWAGA! Każdy uczestnik rezerwuje nocleg we własnym zakresie.

8. Sekretariat Konferencji
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia, ul. Fałata 39, 87-100 Toruń
Tel. 56 61 18 452; e-mail: m.torunska@um.torun.pl
Informacja o konferencji oraz wszystkie formularze dostępne są na stronie urzędowej miasta Torunia www.um.torun.pl w zakładce ZDROWIE oraz na stronie internetowej Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich www.szmp.pl