Aktualności

DSC_9753
Pobudka z nauką w ramach projektu „Sieć dla zdrowia”

W ramach projektu „Sieć dla zdrowia” zainicjowanego przez Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej cykliczne odbywają się spotkania „Zdrowe pobudki”, które mają wspomagać działania i rozwijać kompetencje członków organizacji pacjentów. Pierwsza po wakacjach pobudka poświęcona była nauce, a dokładnie genom i mózgowi.

W pierwszej części „Pobudki z nauką” dr hab. med. Anna Wójcicka z Warsaw Genomics zajęła się tematem genów. Opowiadała o ich budowie, onkologii celowanej i testach molekularnych. Skupiła się na tych badaniach, które są dostępne dla pacjentów, wspomniała o tych, nad którymi pracują naukowcy na świecie.

W drugiej części wraz z Leonem Ciechanowskim z Fundacji Mózg! uczestnicy spotkania przyglądali się stresowi, który może towarzyszyć każdej chorobie i sprawdzali jakie rejony mózgu są w to zaangażowane, a także jak możemy ze stresem może próbować poradzić sobie każdy pacjent.

W spotkaniu wzięło udział 19 osób reprezentujących organizacje pacjentów: Stowarzyszenie „Amazonki” Warszawa Centrum, Fundacja Małgosi Braunek „Bądź”, Stowarzyszenie Gladiator, „Sieć Plus”, Fundacja OnkoCafe, Warszawskie Stowarzyszenie Amazonek, Fuj, Fundacja Krwinka, Unia Stowarzyszeń Chorych na Łuszczycę i ŁZS, Polskie Towarzystwo Stomijne POL-ILKO, Fundacja Europejskie Centrum Edukacji Po Prostu, Stowarzyszenie Alba Julia.

Celem programu „Sieć dla Zdrowia” jest wzmacnianie roli fundacji i stowarzyszeń, integracja środowiska oraz informowanie o ważnych inicjatywach i wydarzeniach związanych z ochroną zdrowia w Polsce i Unii Europejskiej. Intencją organizatorów projektu jest wzmacnianie kompetencji liderów i pracowników organizacji pacjentów, inspirowanie do podejmowania nowych aktywności, a także stworzenie ciekawej platformy wymiany doświadczeń i łączenia ludzi zaangażowanych w działania na rzecz zdrowia i dobra pacjentów.

Foto: Arkadiusz Witkowski

DSC_9719 DSC_9705 DSC_9629 DSC_9735 DSC_9734 DSC_9732 DSC_9753 DSC_9730 DSC_9674 DSC_9667 DSC_9660 DSC_9658 DSC_9657 DSC_9656 DSC_9654 DSC_9653 DSC_9634 DSC_9627 DSC_9611 DSC_9610 DSC_9608 DSC_9607 DSC_9582 DSC_9578 DSC_9579 DSC_9575 DSC_9573